KNEBOA REAL INVEST s.r.o. - Výkup nemovitostí, družstevních podílů, úhrada exekucí, zrušení dražeb

Krok ke správné investici

Volejte: +420 776 774 454 | E-mail: kneboa@centrum.cz
Poskytování kvalitních, seriózních, diskrétních, rychlých služeb,
které povedou ku prospěchu všech zůčastněných stran.

Dražba

KNEBOA REAL INVEST s.r.o.

Dražba nemovitosti je forma obchodování, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během samotného procesu v soutěži několika kupujících. Zájemci v průběhu dražby podávají své cenové nabídky a nakonec je nemovitost licitátorem (tj. předsedajícím dražbě) přiklepnuta osobě (vydražiteli), která učiní nejvyšší nabídku. Po udělení příklepu přechází na vydražitele vlastnictví k předmětu dražby – to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením.

Existuje mnoho variant dražby. Podle druhu aukce mohou být například nabízející přímo na místě osobně a nebo se aukce mohou zúčastnit vzdáleně prostřednictvím telefonu, internetu či jiných médií.

Provádění veřejných dražeb na území České republiky upravuje zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.