KNEBOA REAL INVEST s.r.o. - Výkup nemovitostí, družstevních podílů, úhrada exekucí, zrušení dražeb

Krok ke správné investici

Volejte: +420 776 774 454 | E-mail: kneboa@centrum.cz
Poskytování kvalitních, seriózních, diskrétních, rychlých služeb,
které povedou ku prospěchu všech zůčastněných stran.

Exekuce

KNEBOA REAL INVEST s.r.o.

Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Jako vykonávací řízení tedy sleduje realizaci toho, co bylo shledáno právem v řízení nalézacím, jestliže poté nedošlo k dobrovolnému plnění ze strany povinného. Mezi nalézacím a vykonávacím řízením však neexistuje bezprostřední návaznost, exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty, v jehož průběhu navíc vznikají nové hmotněprávní vztahy. Vždy ale musí nejdříve proběhnout řízení nalézací, jehož výsledkem musí být vykonatelný exekuční titul a teprve v případě dobrovolného nesplnění takto nalezeného a oprávněnému přiznaného práva vůči povinnému lze podat návrh na zahájení exekuce. Bez návrhu oprávněného nelze vykonávací řízení zahájit.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Obdrželi jste exekuční příkaz k prodeji nemovitosti? A teď nevíte, co máte dělat? Zachovejte klid a rozvahu a obraťte se na nás. Naši profesionální odborníci vám velmi rádi poradí, jak nejlépe danou exekuci vyřešit a vysvětlí vám, co vlastně exekuční příkaz k prodeji nemovitosti znamená. Jsme tu pro vás abychom vám z této situace pomohli.

Co je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ??

  • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává pouze a jen soudní exekutor.
  • Exekučním příkazem k prodeji nemovitosti je postižena pouze nemovitost.
  • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti znamená, že může být postihnutá nemovitost vydražena.

Nejefektivnější pomoc při finančních problémech

Neváhejte se s námi poradit, nabídneme vám rychlé a efektivní řešení z finančních problémů !!!

Exekuce:

  • jsme schopni vyřešit do 3 pracovních dnů.
  • Prokazování příjmů pro nás není důležité.
  • Nabídneme vždy profesionální služby z oblasti nebankovního sektoru, jinými slovy, nenahlížíme do žadných registrů.
  • Nabídneme vám úvěr, u kterého zůstáváte logicky i nadále majitelem vaši nemovitosti.